Pastorale hulpverlening

haven-kerk-spread-150x300Wat is pastorale hulpverlening?

Hierbij  wordt begeleiding geboden als u vastloopt met geloofsvragen. Is er sprake van geloofstwijfel? Is er moeite in de zekerheid m.b.t. het geloof of voelt u een rem in de geloofsgroei?  De begeleiding bestaat uit het samen zoeken naar antwoorden vanuit Gods  Woord, de Bijbel.

Dienstbaar aan Kerken en Gemeenten

Praktijk Het Kompas wil dienstbaar zijn aan kerken en gemeenten. De hulpverlener respecteert de verschillen die er bestaan tussen de geloofsgemeenschappen en biedt professionele hulp, waar pastorale begeleiding niet (meer) toereikend is. Hij neemt echter niet de pastorale taak van de gemeente over. Wel werkt de hulpverlener soms samen met pastorale werkers uit verschillende kerkelijke gemeenten. In enkele gevallen voorziet hij wel in pastorale begeleiding tijdens de psychosociale behandeling, namelijk als de gemeente van de betreffende cliënt hier niet in kan voorzien.

De hulpverlener van Het Kompas gelooft, dat God de mens heeft geschapen en dat Hij de levensbron is die het leven geeft. Hij kent en doorgrondt de mens als geen ander. Hij gelooft en ervaart dat God door zijn principes de mens hoop, doel, vervulling, genezing en bevrijding wil geven. Jezus Christus is de Zoon van God, die het Vaderhart van God heeft geopenbaard en de schuld en de vloek van de zonde heeft gedragen aan het kruis en de dood heeft overwonnen