Praktische informatie en kosten

Vergoeding van therapie door zorgverzekeraar

Of u in aanmerking komt voor vergoeding van therapie is afhankelijk van uw polis en uw zorgverzekeraar. Om daar achter te komen kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar Prolife kan de kosten mogelijk gedeeltelijk vergoeden op grond van mijn lidmaatschap bij de NVVCH. Het is belangrijk dat u dit vooraf  bij uw zorgverzekeraar navraagt. Het is in principe zo dat er altijd rekening moet worden gehouden met uw Eigen Bijdrage zoals u die met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken.


Kosten en duur van de hulpverlening

Het standaard tarief voor een sessie is € 70,- en duurt gemiddeld 60 minuten.
De duur van de hulpverlening wordt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig gehouden. Bij sommige hulpvragen blijken een paar gesprekken voldoende te zijn, bij andere zijn meerdere noodzakelijk. Samen wordt overlegd hoe vaak deze gesprekken zullen plaatsvinden en hoe lang ze zullen duren. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat u zó wordt geholpen, dat u zonder professionele hulp verder kunt.
Mochten de kosten voor u bezwaarlijk zijn dan kunnen we in onderling overleg kijken naar mogelijkheden. Neem daarvoor gerust contact op. We helpen graag.
Als u verder nog vragen heeft met betrekking tot de kosten/vergoeding dan kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Afspraken

Bij niet verschijnen op een afspraak, zonder afzegging, wordt 50% van het geldende gesprekstarief in rekening gebracht. Bij verhindering moet dit minimaal 24 uur van te voren worden doorgegeven.


Intakegesprek

Het is belangrijk om bij het intake gesprek het volgende mee te nemen:

  • Kopie ID kaart of paspoort
  • Pasje van uw verzekering (indien van toepassing)
  • Verwijzing van de huisarts (indien van toepassing)

Omgang met privacy

Klik hier voor de privacyverklaring.