Praktische informatie en kosten

Vergoeding van therapie door zorgverzekeraar

Of u in aanmerking komt voor vergoeding van therapie is afhankelijk van uw polis en uw zorgverzekeraar. Om daar achter te komen kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar Prolife kan de kosten mogelijk gedeeltelijk vergoeden op grond van mijn lidmaatschap bij de NVVCH. Het is belangrijk dat u dit vooraf  bij uw zorgverzekeraar navraagt. Het is in principe zo dat er altijd rekening moet worden gehouden met uw Eigen Bijdrage zoals u die met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken.

zoals te lezen is op de site  van Pro Life, geeft men het volgende aan:

Christelijke zorg:

Extra afspraken:

Ook bij lichtere klachten (zonder ggz-indicatie) vergoeden wij psychische hulpverlening. Dit vergoeden wij vanuit onze aanvullende verzekeringen. U kunt terecht bij veel verschillende soorten zorgverleners: een psycholoog, maatschappelijk werker, pastoraal werker, psychosociaal therapeut/hulpverlener en/of vrijgevestigde geestelijk verzorgende en een seksuoloog. Ook vergoeden wij cursussen en programma’s, zoals op het gebied van relatieproblemen.

Reden:

Psychische problemen zijn vaak ook verweven met geloofsvragen. Een christelijke zorgverlener kan beter ingaan op de relatie tussen geloof en psyche. En begrijpt waarom u bepaalde keuzes maakt. Bij relatieproblemen zet een christelijke zorgverlener zich extra in om het huwelijk in stand te houden.

Advies of toelichting:

Wij vergoeden alleen zorgverleners die beschikken over het Keurmerk Christelijke Zorg. Het Keurmerk Christelijke Zorg staat garant voor professionele zorg met aandacht voor uw christelijke levensovertuiging. Bij deze zorgverleners weet u dat er ruimte is voor uw geloof. Het bespreken van geloofskwesties vindt alleen plaats als u dit zelf wilt.


Kosten en duur van de hulpverlening

Het standaard tarief voor een individuele sessie is € 70,- en duurt gemiddeld 60 minuten.
Het standaard tarief voor een relatietherapiesessie is € 100.- en duurt gemiddeld 1 ½ uur.
De duur van de hulpverlening wordt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig gehouden. Bij sommige hulpvragen blijken een paar gesprekken voldoende te zijn, bij andere zijn meerdere noodzakelijk. Samen wordt overlegd hoe vaak deze gesprekken zullen plaatsvinden en hoe lang ze zullen duren. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat u zó wordt geholpen, dat u zonder professionele hulp verder kunt.
Mochten de kosten voor u bezwaarlijk zijn dan kunnen we in onderling overleg kijken naar mogelijkheden. Neem daarvoor gerust contact op. We helpen graag.
Als u verder nog vragen heeft met betrekking tot de kosten/vergoeding dan kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.
U als cliënt bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van een sessie. Na een sessie krijgt u de nota via een email.
Er is -voor zover mij bekend- géén vergoeding van een zorgverzekeraar. Dit heeft de volgende voordelen:
– Ziektekostenverzekeraars zien geen informatie over uw/jouw persoonlijke situatie of behandeling.
– je betaalt altijd achteraf, per sessie.
– je kunt in het eerste intake-gesprek je financiële situatie bespreken.
– in overleg is veel mogelijk. (Mogelijk kan de diaconie betekenen? mogelijk kan uw werkgever een bijdrage geven?)

Afspraken

Bij niet verschijnen op een afspraak, zonder afzegging, wordt 50% van het geldende gesprekstarief in rekening gebracht. Bij verhindering moet dit minimaal 24 uur van te voren worden doorgegeven.


Intakegesprek

Het is belangrijk om bij het intake gesprek het volgende mee te nemen:

  • Kopie ID kaart of paspoort
  • Pasje van uw verzekering (indien van toepassing)
  • Verwijzing van de huisarts (indien van toepassing)

Omgang met privacy

Klik hier voor de privacyverklaring.