Samenwerking

Er is goede samenwerking en intervisie met andere collega’s uit de regio, waar ook desgewenst naar toe kan worden verwezen.
Speciale samenwerking vindt plaats met ‘Elpidos Pastoraat en Contextuele hulp‘ (mw Agnes Visser) in ’s Gravendeel. Ieder met een zelfstandige praktijkvoering, met eigen accenten. Maar de samenwerking en de afstemming vormen een mooi palet aan kleurschakeringen.