Welke hulpvragen

Mijn  aanpak is resultaatgericht en heeft als doel:

  • je dichter bij je gevoel, je intuïtie krijgen
  • jezelf steviger in je schoenen te laten staan
  • je levensenergie en je levensplezier te vergroten
  • je laten ontdekken wie jij werkelijk bent

U kunt bij de hulpverlener van Het Kompas terecht als u last heeft van:

Hyperventilatieklachten

(dreigende-) overspannenheid

Burn out klachten  cq overspannenheidsklachten

Hartkloppingen,

benauwdheid, duizelingen en vermijden van bepaalde (sociale-) situaties

Depressieve gevoelens

Stressklachten

Relatieproblemen, (ruzies, dreigend uit-elkaar-gaan), seksuele problemen

moeite met vergeven    / bitterheid ervaren

Werkproblematiek

Verwerkingsproblemen

Emotionele problematiek

Angstklachten

Bv paniekklachten, fobische klachten of sociale angst.

Identiteitsproblemen (grenzen zijn moeilijk, onzekerheidsgevoelens, wie ben ik? , geloven, assertiviteitsproblemen); maar ook: identiteitsproblemen in  LHBT- situaties. Dus als je worstelt met bepaalde vorm van seksualiteit in je identiteit en je herkent je in de groep van LHBT.

Problemen met andere relaties (broer, zus, oma, opa, eigen kinderen, ouders, leerkracht, werkgever)

problematiek,  als volwassen kind van een ouder met psychiatrische problematiek (zgn K.O.P problematiek).

Moeite met hooggevoeligheid (HSP), zoals bv overgevoeligheid  in relatie tot een sterk rechtvaardigheidsgevoel, een hoge mate van perfectionisme.

wilt u meer weten over hooggevoeligheid / HSP?

klik hier

(dan volgt verdere informatie en testen m.b.t. HSP)

supervisievragen, als: draagkracht-draaglastbalans; overdracht-tegenoverdracht; motivatiemoeite,  moeite met rol als werker in sociale context,  hanteren van (negatieve?) gevoelens in een cliënten contact, identificatie in een nieuwe rol als werker in een sociale setting,  samenwerkingsmoeite, moeite met reflecteren in een werksituatie, enz.

U kunt niet bij de Praktijk terecht met  juridische problemen, justitiële problemen, residentiële problemen en verslavingsproblematiek. Voor de volgende problemen bent u beter af in zorg bij een gespecialiseerde psychiater cq psycholoog of instelling:

  • verslavingsproblemen
  • traumagerelateerde problematiek
  • problemen, samenhangend met een verstandelijke beperking
  • psychische problemen, waarbij er gerede kans is dat noodhulp, ofwel crisisinterventie noodzakelijk zijn.

nrw