Werkwijze

De werkwijze van Het Kompas is afhankelijk van uw hulpvraag en van de mogelijkheden. Zo kan er besloten worden tot individuele gesprekken, echtpaargesprekken, of gesprekken met andere betrokkenen. Daarbij kan gedacht worden  aan gesprekken samen met bijvoorbeeld uw pastor of pastorale werker.  Veelal is de werkwijze van Het Kompas, contextueel. Dat betekent dat er in de hulpverlening niet alleen naar jou of naar jouw klacht wordt gekeken, maar ook naar je relaties om je heen. Want: het uiteindelijke doel is gezonde relaties tussen ouders en kinderen, in vriendschappen, werkrelaties, huwelijk, kerk / en gemeenten vanuit een stabiele persoonlijke situatie. Echter, de werkwijze is ook gestoeld op cognitieve gedragstherapeutische principes omdat het in de hulpvraag vaak kan gaan om herstel van irrationele denkpatronen.

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige ben ik gewend om eclectisch te werken. Dat houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende theoretische kaders, zoals: