Christelijke therapie

Wat betekent: ‘Christelijk’, bij de hulpverlener van Praktijk Het Kompas?bijbrl-150x300

Ik weet me als hulpverlener en christen in de therapie afhankelijk van Gods leiding. Er is respect voor de veelkleurigheid van geloofsbeleving. Het geloof is een hulpbron voor elk moment van het leven. Iedereen is bij Het Kompas welkom.
Ik werk vanuit mijn eigen vakgebied en ik heb  oog voor de verschillende therapeutische modellen en vaardigheden die daarbinnen bestaan.

In de hulpverlening wordt door mij als hulpverlener recht gedaan aan christelijke normen en waarden en aan de geloofsbeleving van de aangemelde cliënt. De hulpverlener heeft mogelijkheden om de geloofsbeleving te betrekken bij de hulpverlening binnen de therapievorm indien u dit wenst. U bent welkom zoals u in het leven staat.  Het geloof in de here God is de basis van mijn leven, waarbij ik als volgeling van de here Jezus Hem wil volgen. Als christen therapeut werk ik met een ieder die op mijn pad komt ongeacht (geloofs-) overtuiging, geaardheid of achtergrond.  Dus is iedereen welkom!

Psychosociale hulp door een christelijke behandelaar
Steeds meer mensen in Nederland doen een beroep op de psychosociale hulpverlening. Juist op dit terrein speelt de identiteit van de betrokken persoon een belangrijke rol. Pro Life biedt daarom ruimte aan psychosociale hulpverlening die deskundig is en aansluit bij de christelijke levensovertuiging van klanten. Maar wat is eigenlijk psychosociale hulp?
Psychosociale hulp wordt geboden als iemand rondloopt met psychische problemen en er zelf niet meer uitkomt. Het is een laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening die gericht is op het begeleiden van mensen. Psychische en sociale (maatschappelijke) factoren spelen een rol.
Problemen kunnen zich voordoen in iemands persoonlijke leven, thuis of op het werk. Deze problemen gaan vaak samen met gevoelens van angst, twijfel, woede en verdriet en met gedachtes die zich eindeloos herhalen zonder een oplossing te vinden. Ook op lichamelijk gebied kunnen er klachten optreden. Een psychosociale hulpverlener helpt dan de zaken weer op een rijtje te zetten, helpt anders te leren omgaan met een situatie, of zoekt naar oplossingen zodat je de draad weer kunt oppakken om zelfstandig verder te gaan.

De meerwaarde van christelijke hulpverlening
Een niet-christelijke hulpverlener kan prima deskundige hulp verlenen. Bij psychische problemen spelen geestelijke vragen vaak ook een rol. Dan kan een christelijke hulpverlener van belangrijke waarde zijn. U zult verschil merken bij de advisering. Bij huwelijksproblemen wordt bijvoorbeeld geen echtscheiding geadviseerd. Er is aandacht voor de kerkelijke achtergrond van de cliënt en hoe de betrekking is met de kerkenraad en dominee. Als de cliënt er behoefte aan heeft kan er over het geloof worden gesproken.
Veel christenen kiezen voor een christelijke hulpverlener vanwege het gevoel van veiligheid en vertrouwen. Je krijgt advies vanuit christelijk oogpunt. Ook is er herkenbaarheid. De hulpverlener weet waarover je praat en dat stelt je meer op je gemak. Je hoeft niet alles uit te leggen, maar het wordt begrepen als je bepaalde dingen doet of laat vanuit je christen zijn. Dat geeft vertrouwen!

(Bron: Prolife-nieuws Februari 2013)

Pastorale hulpverlening

Prakijk Het Kompas biedt ook pastorale hulpverlening aan kerken in Dordrecht en omstreken.