Psychosociale therapie

Psychosociale problemen wijzen naar de persoonlijkheid van iemand en de wisselwerking met de sociale omgeving van deze persoon. Beiden bepalen in grote mate de kwaliteit van het persoonlijk welzijn. Wij bieden uitkomst op dit gebied om gezamenlijk psychische en sociale factoren aan te pakken.
Zo richten wij ons samen met de cliënt en zijn/haar omgeving op het al dan niet in standhouden, herstellen en het verbeteren van de relatie tussen diezelfde cliënt en zijn sociale omgeving.