Marcel Bekker

Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Marcel Bekker. In ben in 1981 getrouwd en heb samen met mijn vrouw drie, inmiddels volwassen kinderen. Ik heb een verpleegkundige achtergrond en heb daarna de opleiding tot Maatschappelijk Werker aan de Sociale Academie in Rotterdam gevolgd. Vervolgens ben ik me gaan specialiseren tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en later is de voortgezette opleiding aan de CHE te Ede gevolgd, richting “supervisie en coaching”
Mijn doel is dat er in de sessie aandacht is voor emotionele -, relationele -,  psychische- en psychosociale aspecten van de mens. Dit omdat God ons als eenheid schiep en Hij een God is van geest, ziel en lichaam.

Ik ben actief betrokken bij een kerkelijke gemeente en heb een brede kennis van diverse kerkelijke signaturen.

Zoals u op diverse plekken op de website hebt kunnen zien, zijn de foto`s gemaakt in de woeste natuur van Noorwegen , een land waar ik samen met mijn vrouw graag vertoef. Aldaar is er rust en ruimte om in Gods schepping te verkeren en te reflecteren. Dan is er tijd en mogelijkheid om een andere hobby op te pakken: fotografie middels de Canon Eos 600 D. Het zwerven met de VW-California  Camper is daarbij een middel om plekken te bezoeken als de Lofoten in Noord Noorwegen tot de Algarve in Zuid Portugal. Maar ook trekken we graag van Schotland  via Kroatie en terug. Het reizen geeft rust en reflectie over o.a. de schepping.

Professionele kwalificaties OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Naast aanvankelijk gewerkt te hebben als Algemeen Verpleegkundige en later als Psychiatrisch Verpleegkundige heb ik ervaring opgedaan als therapeut in de verslavingszorg bij De Hoop GGZ te Dordrecht. In die tijd (1990) heb ik ook het diploma Maatschappelijk Werker behaald. Daarna is als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige werkervaring opgedaan in de toenmalige RIAGG, de toenmalige GLIAGG en later GGZ-Rijnmond. Het diploma Voortgezette Opleiding -Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (bachelor) werd in 2001 behaald aan de Hogeschool Utrecht te Utrecht. Ondertussen is er verdere bekwaamheid opgedaan middels de opleiding tot Supervisor & Coach, gestudeerd aan de CHE, te Ede (afgerond in 2008). Naast allerlei cursussen, bijscholingen en andere opleidingen op diverse gebieden is er ook bekwaamheid verkregen in de cognitieve gedragstherapie. (2007).

In 1999 ben ik een eigen praktijk gestart. Zoals de naam `kompas` al zegt hoop ik net als het instrument op een schip, een aanwijzende en coachende rol te mogen spelen in iemands leven.

Als ik mezelf zou karateriseren, dan geldt voor mij: ik ben oprecht, luisterend, open, warm, betrokken, empatisch, spiegelend, respectvol.

Mijn waarden zijn: integriteit, acceptatie, gelijkwaardigheid, respect

De praktijk is  aanvankelijk part-time gestart in 1999 en per juli 2010 full-time. In de periode 1  juli 2013 tot januari 2015 was  ik opnieuw  part-time werkend als SPV-er in een GGZ-instelling. Per 1 oktober 2014 ben ik daarnaast ook bij diverse huisartsen werkend als Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ (POH-GGZ). Jaarlijks volg ik nascholing en cursussen, en ben ik betrokken bij intervisie. Dit, om mijn vakbekwaamheid te doen vergroten.

Beroepsverenigingen
– Ik ben aangesloten bij de vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland- SPV. (V en VN-SPV).
– Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH).
– Oók ben ik lid van de Landelijke Vereniging POH-GGZ